Matisaal

Ruumi suurus 84 m²

Saal sisaldab lisaks mattidele ka nelja poksikotti

Matisaal on mõeldud erinevateks üldfüüsilisteks trennideks